Let’s write a fairy tale, together!

[EN] Društvo Naša Djeca (DND) is the largest non profit Croatian organisation, whose threefold objective is: defending children’s rights, organising their free time and supporting them in their development and education. Numbers are clear: they count on roughly 60 professionals, 3’950 active members and less than 11’000 part-time members on the whole national territory, and they have 90 bases.
In one of these bases seed will implement from 20th to 25th July the project New development opportunities for young people in Varaždin (north of Zagabria), starting from the results obtained with the same project in Istituto Sant’Angelo in Loverciano.
Objectives will still be developping the learning potential and motivation, together with self esteem, increasing their technological skills and encouraging team work.
This week seed will start planning the training stages. It is an opportunity of cooperation between Switzerland and Croatia, trainers and children… from which a new fairy tale might originate!

[HR] Društvo Naša Djeca (DND) je najveća neprofitna organizacija u Hrvatskoj s tri cilja: ostvarivanje prava djece, organiziranje njhovih aktivnosti u slobodno vrijeme i pomoć roditeljima u razvoju i odgoju. Uz 60 honorarnih stručnih suradnika i
3950 aktivnih članova i oko 11000 honorarnih aktivnih članova prisutni su po cijeloj državi u 90 sjedišta.
U jednom od sjedišta seed će od 20. do 25. srpnja provesti projekt Nove mogućnosti za razvoj djece Varaždina (blizu Zagreba), svjesni rezultata koji smo postigli s istim projektom u talijanskoj ustanovi Institut Sant’Angelo di Loverciano. Ciljevi projekta ostaju razvijanje potencijala u djece, te razvijanje sposobnosti učenja i samopouzdanja uz povećanje informatičke kompetencije polaznika i timski rad.
Od ovog tjedna u Luganu seed počinje planiranje edukativne faze. Ovo je prilika za zajednički rad Švicarske i Hrvatske, odraslih edukatora i djece, ne bi li se ispripovijedala nova bajka.